ประกาศรางวัล

แพ็กเกจท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา

จำนวน 50 รางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

- ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยการส่งหลักฐานในการร่วมกิจกรรม (โพสต์กิจกรรมใน Facebook ของตนเอง) และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: info@kingwisdom.org ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือ inbox fanpage : อะเมสซิ่งไทยแลนด์ หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ