ชุมชนตะโหมด

พัทลุง
สินค้า

ไม่มี

สิ่งที่น่าสนใจ

ล่องแก่งโตนหินลาด

ที่อยู่

บ้านตะโหมด หมู่ 3ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ติดต่อสอบถาม

ประธานเครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวบ้านตะโหมด/นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพัทลุงคุณธนินธรณ์ ขุนจันทร์ 08-7298-8588