บ้านจ่าโบ่

แม่ฮ่องสอน
สินค้า

เครื่องจักสาน/ เครื่องแต่งกาย/ แคน/ ขลุ่ย/ มีด

สิ่งที่น่าสนใจ

นวดแผนโบราณ/ การจักสาน

ที่อยู่

บ้านจ่าโบ่ หมู่ 4 ต.ปางมะผ้าอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม

ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ 08-0677-5794