ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ลำพูน
สินค้า

ผ้าผืน/ เครื่องเงิน

สิ่งที่น่าสนใจ

สัมผัสวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ/ รับประทานอาหารมังสวิรัติ/ การแสดงกลองสะบัดชัย/ เรียนรู้การทอผ้าฝ้าย

ที่อยู่

บ้านพระบาทห้วยต้มหมู่ 12 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ติดต่อสอบถาม

Facebook: ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม