ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย

สุโขทัย
สินค้า

ชามสังคโลก/ ตู้โบราณ/ แกะสลักไม้/ พระพิมพ์

สิ่งที่น่าสนใจ

นั่งรถคอกหมูชมเมือง/ ทำแก้วสังคโลก/ เขียนลายเสื้อ/ ทำนา

ที่อยู่

ชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย

ติดต่อสอบถาม

Facebook:ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย