บ้านคุกพัฒนา

สุโขทัย
สินค้า

ว่าวพระร่วง/ น้ำส้มควันไม้/ สบู่ถ่าน/ หมอนถ่าน

สิ่งที่น่าสนใจ

ทำว่าวพระร่วง/ ชมวิถีชีวิตชาวนา/ ชมสาธิตการตีเหล็ก

ที่อยู่

บ้านคุกพัฒนา หมู่ 12 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ติดต่อสอบถาม

บ้านคุกพัฒนา 08-9562-6230Facebook:ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคุกพัฒนา