ชุมชนนครชุม

กำแพงเพชร
สินค้า

พระเครื่องนครชุม/ เมี่ยงนครชุม/ ขนมข้าวตอกอัด

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม

ที่อยู่

ต.นครชุม อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม08-9903-7882