ชุมชนเชียงคาน

เลย
สินค้า

เครื่องจักสาน/ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

สิ่งที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยานชมบ้านไม้เก่า/ ตักบาตรข้าวเหนียว/ ล่องเรือแก่งคุ้ดคู้

ที่อยู่

ศูนย์กลางชุมชนตั้งอยู่ที่สองฝั่งถนนศรีเชียงคาน ริมแม่นํ้าโขงในตัวอำเภอเชียงคาน

ติดต่อสอบถาม

ททท.สำนักงานเลย0-4281-2812/ 0-4281-1405