ชุมชนปลาบ่า

เลย
สินค้า

แมคคาเดเมียแปรรูป/ ผักผลไม้เมืองหนาว/ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมือง

สิ่งที่น่าสนใจ

นั่งรถอีแต๊กขึ้นภูบักได/ ปลูกผักกันไฟป่า

ที่อยู่

ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

ติดต่อสอบถาม

Facebook: ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว