ชุมชนกกสะทอน

เลย
สินค้า

น้ำพริกผักสะทอน/ ขิงผง/ ตะกร้าสาน ไม้กวาด

สิ่งที่น่าสนใจ

เที่ยวชมภูลมโล/ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนม้ง/ เยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์

ที่อยู่

บ้านกกสะทอน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ติดต่อสอบถาม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอนคุณนิยม กุลชัย08-4490-3169/ 09-1282-0556