บ้านกลาง หนองหญ้าปล้อง

เลย
สินค้า

เครื่องจักสาน

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การผลิตเครื่องจักสาน

ที่อยู่

บ้านกลาง หมู่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

ติดต่อสอบถาม

พ่อใหญ่แปลง วงษาเสนา 08-5746-0470