บ้านดอนกอย

สกลนคร
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การทำผ้าย้อมคราม

ที่อยู่

บ้านดอนกอย หมู่ 2 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย0-4297-3015/ 08-7091-2190