ชุมชนบ้านหนองแสง

นครพนม
สินค้า

ไม่มี

สิ่งที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยานชมเมืองเก่าริมน้ำโขง/ ล่องเรือชมแม่น้ำโขง

ที่อยู่

ริมถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครพนม

ติดต่อสอบถาม

ททท.สำนักงานนครพนม 0-4251-3490 - 1