กู่กาสิงห์

ร้อยเอ็ด
สินค้า

ผ้าไหมพื้นบ้าน/ ข้าวหอมมะลิ/ผักสวนครัวปลอดสารพิษ

สิ่งที่น่าสนใจ

เที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์และทุ่งกุลาร้องไห้/ เดินชมสวนเกษตร/ ทดลองทอผ้า

ที่อยู่

บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์09-2525-0191/ 08-4789-7006/ 08-1183-5984