บ้านตาหยวก

ร้อยเอ็ด
สินค้า

ผ้าไหมพื้นบ้าน

สิ่งที่น่าสนใจ

นั่งรถอีแต๊กชมทุ่งนา/ เรียนรู้การทอผ้าไหม

ที่อยู่

บ้านตาหยวก หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อสอบถาม

Facebookบ้านตาหยวก ทุ่งหลวง