บ้านสวาย

สุรินทร์
สินค้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การทอผ้าไหม/ เก็บผักอินทรีย์

ที่อยู่

บ้านสวาย หมู่ 1 ต.สวาย อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์

ติดต่อสอบถาม

อบต.บ้านสวาย0-4454-6595 08-6249-5683