บ้านสนวนนอก

บุรีรัมย์
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากไม้/ ผ้าไหม/ เครื่องจักสาน

สิ่งที่น่าสนใจ

นั่งรถกระสวยอวกาศชมหมู่บ้าน/ ชิมขนมตดหมา/ เดินเที่ยวชมตลาดโบราณวิถีขแมร์

ที่อยู่

บ้านสนวนนอก หมู่ 2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม

Facebook:หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านสนวนนอก