บ้านจะโปะ

นครราชสีมา
สินค้า

ผ้าไหม

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมวิธีการทอผ้าไหมแบบพื้นบ้าน

ที่อยู่

บ้านจะโปะ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม

บ้านจะโปะ หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว08-9917-9748/ 08-6583-7148