ชุมชนตะเคียนเตี้ย

ชลบุรี
สินค้า

ขนมหวานตะเคียนเตี้ย

สิ่งที่น่าสนใจ

ทำพวงมโหตร/ ทำน้ำหมักชีวภาพ/ พับใบเตย/ กัวซารักษาโรค

ที่อยู่

ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถาม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย 09-8412-1712/ 08-5698-9732