ชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

ชลบุรี
สินค้า

ทองม้วนสด/ หอยจ๊อ ฯลฯ

สิ่งที่น่าสนใจ

เดินชมตลาดจีนโบราณ

ที่อยู่

ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถาม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านชากแง้ว08-1870-3398Facebook: Chakngeaw