บ้านหนองบัว

จันทบุรี
สินค้า

ขนมติดคอ/ ขนมถั่วแปบโบราณ/ ขนมตังก๊วย ฯลฯ

สิ่งที่น่าสนใจ

เดินชมตลาดและชิมขนมโบราณหายาก

ที่อยู่

บ้านหนองบัว เทศบาลตำ บลหนองบัว อ.เมืองฯ จันทบุรี

ติดต่อสอบถาม

Facebook: ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จันทบุรี08-1761-6034