ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

จันทบุรี
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากทุเรียน เช่น ทุเรียนอบกรอบ/ ทุเรียนกวน

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมสวนผลไม้/ นั่งรถเที่ยวชมวัด/ เที่ยวน้ำตก

ที่อยู่

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี08-6834-9604