ชุมชนบ้านห้วยแร้ง

ตราด
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากมังคุด

สิ่งที่น่าสนใจ

นั่งเรือชมธรรมชาติ ทำสปาปลา/ ชมหิ่งห้อย

ที่อยู่

บ้านคลองขุด ชุมชนท่องเที่ยวห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้งคุณสุทัศน์ สุนทรเวช 08-9247-9648คุณวศินี สวัสดี 08-9988-8044