ชุมชนดอยวาวี

เชียงราย
สินค้า

ชาอู่หลง/ กาแฟดอยช้าง

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมไร่ชา/ ชมทะเลหมอกดอยกาดผี

ที่อยู่

บ้านวาวี หมู่ 1 ต.วาวีอ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ติดต่อสอบถาม

โรงงานชาวาวีสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับชาพันปีและการชมไร่ชาป่า0-5376-0094/ 08-6118-8183