บ้านนํ้าเชี่ยว

ตราด
สินค้า

งอบน้ำเชี่ยว/ ตังเมกรอบ

สิ่งที่น่าสนใจ

สะพานชมธรรมชาติ/ หอดูนก/ ล่องเรือชมวิถีชาวประมง

ที่อยู่

บ้านนํ้าเชี่ยว ต.นํ้าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ติดต่อสอบถาม

Facebook: กลุ่มท่องเที่ยวบ้านนํ้าเชี่ยว 08-4892-5374