บ้านแพรก

พระนครศรีอยุธยา
สินค้า

พัดสานและเครื่องจักสาน

สิ่งที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์เรือโบราณ/ เครื่องถ้วยโบราณ

ที่อยู่

ตั้งอยู่ในเขต ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม

อาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ครูชำนาญการฯ08-9216-8757