ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง

สุพรรณบุรี
สินค้า

สินค้าเพื่อสุขภาพ/ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว/ สมุนไพร/ ลูกปัดอู่ทอง

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมหินตั้งวัฒนธรรมโบราณ/ ปั่นจักรยานชมชุมชน

ที่อยู่

เมืองโบราณอู่ทองตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมนในเขตเมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7)0-3556-5562/ 08-4163-7599