บ้านดงเย็น

สุพรรณบุรี
สินค้า

ข้าวหอมมะลิแดง/ ข้าวไรซ์เบอร์รี่/ เต้าหู้ขาว/ ผักปลอดสารพิษ

สิ่งที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยานชมชุมชน/ ทำขนมแปร

ที่อยู่

หมู่ 10 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถาม

Facebook: แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนวเกษตรดงเย็น คุณแวว สว่างแจ้ง 08-3308-8744