ตลาดบ้านใหม่

ฉะเชิงเทรา
สินค้า

อาหารและสินค้าต่าง ๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

เดินชมตลาดบ้านใหม่

ที่อยู่

ถนนศุภกิจ อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา

ติดต่อสอบถาม

Facebook: ของอร่อยตลาดบ้านใหม่ ฉะเชิงเทรา