บ้านนํ้าทรัพย์

เพชรบุรี
สินค้า

น้ำสมุนไพร/ ทองม้วน

สิ่งที่น่าสนใจ

ขี่ม้า/ ชมสวนเกษตรอินทรีย์/ ทำน้ำสมุนไพร/ ทำทองม้วน

ที่อยู่

บ้านนํ้าทรัพย์ หมู่ 9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ติดต่อสอบถาม

ผู้ใหญ่ชูชาติ วรรณขำ 09-2610-4835/ 09-2947-5984