ชุมชนกุฎีจีน

กรุงเทพมหานคร
สินค้า

ขนมฝรั่งกุฏิจีน

สิ่งที่น่าสนใจ

เดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมโบราณ

ที่อยู่

ใกล้กับวัดประยูรวงศาวาส ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

ติดต่อสอบถาม

ไม่มี