ชุมชนบางนํ้าผึ้ง

กรุงเทพมหานคร
สินค้า

อาหารและสินค้าต่าง ๆ

สิ่งที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยานชมชุมชน

ที่อยู่

ตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเจ้าห่างจากตลาดพระประแดงมาตามถนนเพชรหึงษ์ประมาณ 6 กม.

ติดต่อสอบถาม

ไม่มี