บ้านคลองเรือ

ชุมพร
สินค้า

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมดอกบัวผุด/ ร่อนแร่ดีบุก/ ทดลองกรีดยาง/ ล่องแพไม้ไผ่

ที่อยู่

บ้านคลองเรือ หมู่ 9ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ ผู้ใหญ่มนัส คล้ายรุ่ง 08-9971-6478 www.klongrua.com