ชุมชนลีเล็ด

สุราษฎร์ธานี
สินค้า

ของทะเลสด/ กะปิ/ เครื่องจักสาน

สิ่งที่น่าสนใจ

ทดลองทำกะปิ/ ทำขนมจากใบจาก/ นั่งเรือชมหิ่งห้อย

ที่อยู่

บ้านลีเล็ด หมู่ 5 ต.ลีเล็ดอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถาม

ชุมชนลีเล็ดท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์กำนันประเสริฐ ชัญจุกรณ์ประธานชุมชนฯ 08-1271-0017