บ้านคลองน้อย

สุราษฎร์ธานี
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากกะลา/ ผ้าบาติก/ คันเบ็ดตกกุ้ง

สิ่งที่น่าสนใจ

ล่องเรือ/ ชมการต่อเรือ/ ชมการฝึกลิง ฯลฯ

ที่อยู่

บ้านคลองน้อย หมู่ 3 ต.คลองน้อย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถาม

ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองน้อย 08-9728-2810