บ้านคีรีวง

นครศรีธรรมราช
สินค้า

ผ้าย้อมคราม

สิ่งที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยานชมวิวธรรมชาติ/ ชมสาธิตการย้อมผ้าคราม

ที่อยู่

บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถาม

Facebook: หมู่บ้านคีรีวง