ชุมชนเกาะกลาง

กระบี่
สินค้า

ผ้าปาเต๊ะ

สิ่งที่น่าสนใจ

ปั่นจักรยานชมวิว/ ชมสาธิตการต่อเรือ/ ชมสาธิตการผลิตผ้าปาเต๊ะ

ที่อยู่

บ้านเกาะกลาง หมู่ 1 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ติดต่อสอบถาม

คุณโสภา เกาะกลาง 08-6072-7860