บ้านถํ้าเสือ

กระบี่
สินค้า

ผ้าปาเต๊ะ/ งานศิลปกรรมจากเปลือกหอย

สิ่งที่น่าสนใจ

สปาธรรมชาติ/ ล่องเรือ/ ทดลองเพ้นท์ลายผ้าปาเต๊ะ

ที่อยู่

บ้านถํ้าเสือ หมู่ 5ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ติดต่อสอบถาม

Facebook: ชุมชนท่องเที่ยวบ้านถํ้าเสือคุณนันทพงษ์ นาคฤทธิ์ 08-6691-5151คุณวรรชัย คำมี ผู้ใหญ่บ้านบ้านถํ้าเสือ08-4840-8837