บ่อหินฟาร์มสเตย์

ตรัง
สินค้า

อาหารทะเล/ กุ้งส้ม/ สินค้าแปรรูปจากอาหารทะเล

สิ่งที่น่าสนใจ

ล่องเรือชมทะเล/ ปลูกหญ้าทะเล/ ชทการแสดงลิเกป่า

ที่อยู่

หมู่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านบ่อหิน 08-1892-7440