ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

จังหวัดสกลนคร

จากพื้นที่แห้งแล้งและทุรกันดาล จนได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร อ่างจัดเก็บน้ำ และโครงการพระราชดำริให้ได้พบอยู่โดยรอบทางเข้าหมู่บ้าน ทำให้ในปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัส

ที่อยู่

28 ม.11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
โทร. 098-476-3184 และ 085-235-3132
Facebook Fanpage : ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน Ban Nongsan
Instagram : ban_nongsan

เกี่ยวกับชุมชน

ผลิตภัณฑ์

  • ผ้าย้อมคราม

  • เส้นทางแนะนำ

    ที่พัก

    วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

    อากาศเย็นสบายตลอดปี ด้วยอยู่ในพื้นที่สูง ชาวชุมชนยังรักษาสภาพความเป็นอยู่ดั้งเดิมด้วยบ้านไม้ยกพื้น เมื่อมองลอดหน้าต่างสามารถเห็นบรรยากาศความสวยงามของชุมชน