เริ่มต้นเส้นทางแรก ณ โครงการ 1 ไร่แก้จน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี–ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว เริ่มต้นเส้นทางแรก ณ โครงการ 1 ไร่แก้จน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี–ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม นำโดย นายโมฮัมเหม็ด นาจารี ทูตวัฒนธรรม ผู้แทนเอกอัครราชทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย และ นายเบอร์นาร์โด ดิแอซ ผู้แทนเอกอัครราชทูตปานามา  ประจำประเทศไทย โดยมี นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ที่ปรึกษา 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการ จ.นครปฐม, นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัด จ.ราชบุรี, พ.อ.หญิง สมปรารถนา เรียนแจ้ง หัวหน้าคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่ 16, นางธัญภา นิโครธานนท์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน สุพรรณบุรี และ นายวิศรุต อินแย้ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน กาญจนบุรี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโครงการฯ พร้อมเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ ตามฐานต่างๆ อาทิ การเลี้ยงหมูหลุม, การเลี้ยงไก่แบบจำกัดพื้นที่, การเลี้ยงกบคอนโด, การปลูกผักสวนครัว และ การทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งท่านทูตได้ให้ความสนใจลงมือทดลองทำด้วยตัวเองทุกจุดเลยทีเดียว จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านศาลาดิน ต้อนรับด้วย Welcome drink เป็นชาเกสรดอกบัว น้ำสมุนไพรตามวิถีชาวบ้านแบบปลอดสารพิษ พร้อมข้าวตังสดใหม่จากเตาที่ทำจากข้าว รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับชุมชน นำโดย คุณปราณี สวัสดิ์แดง ผู้บริหารกิจการข้าวตังบ้านศาลาดิน พร้อมทดลองทำกิจกรรมตามฐาน ไม่ว่าจะเป็นการทดลองพับกลีบดอกบัว ล่องเรือเก็บบัวในนาบัว เรียนรู้การทำข้าวตัง และลิ้มลองความอร่อยอันเป็นเอกลักษณ์