เกี่ยวกับโครงการ

 • เข้าใจ

 • เข้าถึง

 • พัฒนา

 • หลักการสำคัญในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ และพัฒนาชีวิตของประชาชน ในโครงการต่างๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ความสำเร็จชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

  ชุมชนบ้านปงห้วยลาน

  จ.เชียงใหม่

  เพิ่มเติม

  ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
  ตามพระราชดำริ

  จ.ชุมพร

  เพิ่มเติม

  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน

  จ.สกลนคร

  เพิ่มเติม

  ชุมชนริมน้ำจันทบูร

  จ.จันทบุรี

  เพิ่มเติม

  ตามรอยศาสตร์พระราชา

  หลักการสำคัญในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ และพัฒนาชีวิตของประชาชน ในโครงการต่างๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ความสาเร็จชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

  ข่าว

  ททท. ร่วมกับ UNDP เปิดตัวชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ๔ ชุมชน

  ่บ่ายวันนี้ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ MR. Martin Hart-Hansen รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

  ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

  ททท. ร่วมกับ UNDP เปิดตัวชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา 4 ชุมชน ผ่านนิทรรศการตลอด 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2560 ณ Emporium Gallery ชั้น M ศูนย์การค้า The Emporium บ

  ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

  ททท. ร่วมมือUNDP และสยามนิรมิตเปิดโครงการเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชม ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เอ็มโพเรี่ยม แกลอรี่ (Emporium Gallery) แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ“ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”เป็นการร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่การท่องเที่ยว