ผลจาการลงพื้นที่ ระยะที่ 1

ชุมชนท่องเที่ยวอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ศักยภาพของพื้นที่ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว

กินปู ชิมปลา ปลุกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

(Marine Ecotourism)

มีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์

สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย อาทิ กิจกรรมดำน้ำตื้นดูปะการัง, เขาดินสอ, โรงรับจำนำปู, ชมหิ่งห้อย, bioluminescence planktons, ปลูกป่าโกงกาง, ป่าจาก, มีวัด และพื้นที่ที่มีพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงหลายรูป, ล่องแพกินข้าวเย็น ชมพระอาทิตย์ตก) มีทรัพยากรทางทะเล อาทิ ปลาหมึก ฉลามวาฬ ปลาโซน tropical, อาหารทะเล และการแปรรูปอาหาร

อยู่ใกล้กับโครงการพระราชดำริ หนองใหญ่
(30 กม.)

มีเครือข่าย CBT ที่เข้มแข็ง แกนนำทั้ง 4 ตำบลมีความสามัคคี
และสามารถทำหน้าที่แทนกันได้ “พี่ช่วยน้อง”

มีกิจกรรมใกล้เคียงกันในแต่ละตำบล

การเดินทางเข้าพื้นที่มีความสะดวก

ระยะทางไม่ไกลจากสนามบินชุมพร (10 นาที) และมีเสียงรบกวนจากสนามบินน้อย เนื่องจากมีจำนวนเที่ยวบินไม่มาก

โฮมสเตย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รองรับผู้เข้าพักได้เป็นหมู่คณะ