ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นิทรรศการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ซึ่งนำเสนอชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทั้ง 4 ชุมชน ภายในงานฯ มีการจัดแสดงคุณูปการของศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนและสินค้าท้องถิ่นจาก 4 ชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งถือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากชมนิทรรศการแล้ว ผู้เข้าชมงานยังสามารถร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อีกด้วย ผู้สนใจได้เข้าชมในวันที่ 4-8 ตุลาคม 2560 ณ Emporium Gallery ชั้น M ศูนย์การค้า The Emporium