ตามรอยศาสตร์พระราชา เชียงใหม่

โครงการเกษตรวิชญา

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างอาชีพให้เกษตร โดยได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จํานวน 1,350 ไร่ ดำเนินงานด้านคลินิกการเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีกิจกรรมเรียนรู้ อาทิ สวนสมุนไพร (ธนาคารอาหารชุมชน และพืชสมุนไพร) อยู่ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การแจกต้นกล้ากาแฟ เพื่อสร้างอาชีพให้กับราษฎร

ที่อยู่

บ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตําบล โป่งแยง อําเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ชุมชนบ้านไร่กองขิง

เป็นชุมชนเกษตรที่มีความเรียบง่าย มีการรักษาวิถีชีวิตเรียบง่าย และการสืบทอดภูมิปัญญาด้านสุขภาพ คือการใช้สมุนไพร และการนวดที่เป็นเอกลักษณ์ คือการย่ำขาง การนวดโดยการใช้เท้า ผสานกับความร้อน และสมุนไพร ในการคลายความปวดเมื่อย ซึ่งการย่ำขางจะทำโดยพ่อครูที่ได้รับการสืบทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงกิจกรรมการทำลูกประคบ จากสมุนไพรพื้นบ้าน

ที่อยู่

102 หมู่ 3 ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ

053-431-305