บ้านหาดไคร้

เชียงราย
สินค้า

ไก สาหร่ายน้ำจืดที่มีที่แม่น้ำโขงเท่านั้น

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด

ที่อยู่

บ้านหาดไคร้หมู่ 7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ติดต่อสอบถาม

ททท. สำนักงานเชียงราย0-5371-7433