บ้านนาต้นจั่น

สุโขทัย
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การทำผ้าหมักโคลน/ ปั่นจักรยานชมสวนผลไม้/ ทำสปา

ที่อยู่

บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น08-8495-7738/ 09-1559-8482