บ้านปลาค้าว

อำนาจเจริญ
สินค้า

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่/ ดอกไม้ประดิษฐ์/ ผลิตภัณฑ์จากผ้า

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมการแสดงกลองยาว/ ฟังการร้องเพลงแบบโบราณ

ที่อยู่

บ้านปลาค้าวหมู่ 10 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ จ.อำนาจเจริญ

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปลาค้าว 08-1878-7833