บ้านจะบูสี

เชียงราย
สินค้า

ถุงย่ามลาหู่/ ผ้าถุงลาหู่/ เครื่องจักสาน ฯลฯ

สิ่งที่น่าสนใจ

ทดลองเก็บผลผลิตในไร่/ เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่อยู่

หมู่ 5 ต.แม่สลองนอกอ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ติดต่อสอบถาม

นาซึขะ หรือคุณอมรรัตน์ รัตนาชัย 08-1021-3992