ชุมชนริมนํ้าจันทบูร

จันทบุรี
สินค้า

อาหาร สินค้า และของฝากหลากหลายรูปแบบ

สิ่งที่น่าสนใจ

เดินชมชุมชนริมน้ำจันทบูร

ที่อยู่

ชุมชนเก่าริมแม่นํ้าจันทบูร(ย่านท่าหลวง) ใกล้กับวัดโบสถ์เมืองต.วัดใหม่ อ.เมืองฯ จันทบุรี

ติดต่อสอบถาม

Facebook: ชุมชนริมนํ้าจันทบูร Chanthaboon Waterfront 0-3932-2037